ayacollette

thanks2010

11/18
arigato—
$アヤコレット ブログ

to-chan
$アヤコレット ブログ

$アヤコレット ブログ

vatnoey so cute!
$アヤコレット ブログ

ayacollette$アヤコレット ブログ
photo by eriko

kotoshimo arigatou

minasanni oaidekite
ureshikatsuta desu

10nen maekara ouen shitekureru hito mo

20nen maekara no furui tomodachi mo
kinou hajimete oaishita hito mo
around 40 womens no otomodachi mo

minna daisuki desu
mata aoune

love

ayacollette